OÜ Mitteldorf является партнером по учебной карте Эстонской кассы по безработице

Klubi «MISKUSMILLAL» 1. kohtumine 22.09.2020

Klubi «MISKUSMILLAL» 1. kohtumine 22.09.2020

Sügise alguspäeva ilusal õhtupoolikul sai kokku esimest korda Kohtla-Järve uus keeleklubi. Traditsiooniliselt tuli alguses korda seada paberimajandus ja korralduslikud küsimused. Seejärel toimus traditsiooniline tutvumisring juhendajate Anne ja Kristiga ning klubiliste endiga, seejärel valisime klubile nime. Nime valimise protsess on alati keeruline ja põnev. Nimeks esitati: «Päike», «Potsataja», «KJS» (Kohtla-Järve Selts), «Tarkpead» ja «MISKUSMILLAL». Enim hääli sai «MISKUSMILLAL» ja eks kõiki klubilisi huvitavadki küsimused: mis? kus? millal? nii keeles kui kultuuris.

Pärast kohvipausi rääkisime klubi plaanidest ning sellest, mis ootab meid ees järgneva 24 kohtumise ja 6 väljasõidu osas. Lõime klubile ka oma reeglid ning keeleklubides tuntud meetod «Esikaane lugu» pani keeleklubilisi mõtlema selle üle, mida klubilt oodatakse ja kuidas klubi ka teistele võiks näida põneva ja eesmärgipärasena.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.