OÜ Mitteldorf on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

Klubi Lootus (Ahtme): 4. kohtumine

Klubi Lootus (Ahtme): 4. kohtumine

24. septembril muutus klubi kohtumiste ruum raamatukogu lugemissaaliks. Rääkisime Eesti ajakirjandusest – ajaloost ja tänapäeva paberväljaannete statistikast. Selleks, et teema saaks elava arenduse alustasime kohtumist väitlusega – otsisime vastust kahele konkureerivale küsimusele: milleks on vaja ajalehti? / miks ajalehti pole üldse vaja? Loovülesande sisuks oli töö vaitud ajalehega. Esmalt tuli leida põnev number või arv ning põhjendada oma valikut. Teiseks otsisime ajalehest infot mõne huvitava persooni kohta. Sellele otsingule samuti järgnes suuline põhjendus. Kolmandaks otsisime ajalehtedes infot mõnest põnevast kohast.

Juhendaja Anne korraldas eelmisel kohtumisel keeloskuste testi, nüüd oli põnev seda analüüsida. Tulemused näitavad, et klubi Lootus liikmetel on kena eesti keele oskus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.