OÜ Mitteldorf on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

A1 lõputest

Ülesanne 1. KUULAMINE

Kuulake teksti (kuulamistekst õpiku „Tere!”, teema 18, helifail 56). Lugege lauseid. Valige sobiv vastus. Näidis on tähistatud 0-ga.

Ülesanne 2. KIRJUTAMINE

Te kutsute tööotsija oma koju, et temaga vestelda. Kirjutage üles küsimused, mida tahate talle esitada (vanus, haridus, elukoht, elukutse, perekonnaseis, keelteoskus, töökogemus lapsehoidjana).

Ülesanne 3. LUGEMINE

Lugege teksti. Valige õige vastus. Naidis on tähistatud 0-ga.

Alla ja Igor on õde ja vend. Alla töötab lasteaias. Ta on õpetaja. Igor on ehitaja. Ta töötas 2 aastat Soomes. Nüüd tuli tagasi Lihulasse. Alla käib õhtuti eesti keele kursusel. Igor tahab ka eesti keele ära õppida, siis on kergem tööd leida. Ta astus keelerühma, mis töötab hommikul. Igoril ei lähe õppimine eriti hästi. Sõnad ei jää talle meelde, kuigi ta loeb neid 10-12 korda. Alla räägib Igorile, kuidas nemad oma rühmas uusi sõnu õpivad. Nad loevad uusi sõnu kiiresti ja aeglaselt, valjusti ja sosinal, paludes ja vihaselt. Kirjutamine aitab ka uusi sõnu meelde jätta. Alla õpetaja laseb kirjutada sõnu tähestiku või pikkuse järjekorras, ainsuses ja mitmuses. Õpilased kirjutavad sõnad ajalehe või reklaamlehe fotodele, ja siis koostavad nende sõnadega jutu. Eriti meeldib Allale, kuidas nad tunnis mängides sõnu õpivad. Näiteks: astu ja nimeta igal sammul üks asutus meie linnas. Või: ütle kiiresti 3 r-tähega algavat sõna. Või: kirjuta käega (jalaga, õlaga) õhus üks täna õpitud sõna, teised arvavad ära, mis sõna see on. Või riimimäng: ütle riimuv sõna – köök-söök, kana-vana, uus-... .

Ülesanne 4. RÄÄKIMINE

Rääkige, mida tähendavad need sildid ja kus te neid näete?